INSPIRE
Reģistrs

peldūdeņi

ID:
This version:
Latest version:
Iezīme:
peldūdeņi
Definīcija:
Piekrastes vai iekšzemes ūdeņi (upes, ezeri), kurus skaidri atļauts vai nav aizliegts izmantot peldēšanai atpūtas nolūkos lielam skaitam cilvēku.
Apraksts:
[Not available in Latvian]
NOTE: Bathing waters are set limits for physical, chemical and microbiological parameters to ensuring clean bathing waters to protect public health and the environment.
Governance level:
Status:
Tēmas:
Lietojumu shēma:
Kodu saraksts:
Citi formāti: