INSPIRE Knowledge Base

Aliki Fatourou

Name: 
Aliki Fatourou
Email: 
a.fatourou@prv.ypeka.gr
Organisation: 
Ministry of Environment and Energy
Country: 
Greece